Úvodní stránka » podmínky účasti

podmínky účasti


Odpovědnost

Účastník/Účastnice se účastní akce na vlastní nebezpečí. Sami nesou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za veškeré způsobené škody na jimi používanými vozidly, na kterých tímto není dohodnutá žádná odpovědnost. Účastníci souhlasí s vstupem nebo vzdání se jakýchkoliv nároků na náhradu škody jakéhokoliv druhu vzniklé v souvislosti s akcí, a to vůči pořadateli, traťovým komisařům, zdravotnickému personálu, majitelům okruhu, sponzorům, závodním službám a každé další osobě podílející se na organizaci akce a všem osobám a organizacím výše uvedeným, s výjimkou škody způsobené na ztrátě života, ublížením na zdraví nebo ublížením na zdraví založeným na úmyslu či nedbalostní porušením povinností - včetně právního zástupce nebo zástupce skupiny lidí - a kromě jiného poškození v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností na základě a včetně právního zástupce nebo zástupce skupiny obyvatel; proti ostatním účastníkům (řidiči, doprovodné osobě), jejich asistentům, majitelům či držitelům ostatních vozidel se vzdává nároků jakéhokoli druhu za škody vzniklé v souvislosti s přípravou, nebo soutěží (kvalifikační trénink, závody), s výjimkou škody vzniklé jako újma na životě, zdraví nebo zdraví způsobené úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti - včetně právního zástupce nebo zástupce skupiny lidí - a kromě jiného poškození v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností - včetně právního zástupce nebo zástupce zproštěného odpovědnosti.

Disclaimer vstupuje v účinnost pro všechny zúčastněné strany až s položkou. To platí i pro nároky jakéhokoliv právního založení, zejména nároky na náhradu škody na základě smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a nároky z porušení práva. Vyloučení odpovědnosti tichým souhlasem zůstávají nedotčeny klauzule výše odpovědnosti.

DT Bike Promotion FT GmbH a všechny jím pověření pracovníci, firmy a instituce jsou odpovědné za realizaci cesty a plnění popsaných částí cestovní nabídky výhradně v rámci zákonných limitů. Platí v souladu s platnými podmínkami (zejména pro lety atd.). Následné škody jsou obecně vyloučeny z odpovědnosti.

Přihláška / Označení

Registrace na akci se provádí podáním přihlášky pořadateli a zároveň zaplacení vstupního poplatku (účastnický poplatek). Zde pouze jmenovité formuláře (originál nebo kopie) pořadatele nebo lze použít registrační formulář na internetu http://www.bmw-motorrad-test-camp.com. Po registraci vám bude zasláno automatické potvrzení. Toto není považováno za potvrzení!

Pozor! Zákonné právo na účast se nezakládá na zaplacení startovného. Teprve po odeslání konečného potvrzení se žádost považuje za přijatou. Potvrzení je obvykle dodáno pouze po úspěšném dokončení platby.

Pojištění

Pojištění odpovědnosti

Každý účastník balíčků závodní dráha je automaticky pojištěn proti odpovědnosti zaplacením startovného na závodní dráze. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z újmy na životě, zdraví nebo poranění ostatních účastníků. Platí zde všeobecné a zvláštní podmínky povinného ručení.

Zdravotní pojištění

Účastník potvrdí svým podpisem, že má platné cestovní pojištění, jelikož se akce nekoná v zemi trvalého pobytu.

Pojištění úrazu

Všichni účastníci balíčků závodní dráhy budou mít možnost uzavřít úrazové pojištění pro závodní dráhu. Denní úrazové pojištění kryje případy trvalé invalidity v důsledku nehod na závodní dráze.

Pojišťovací služby: 50000 EURO invalidita / 100000 EURO pro plnou invaliditu / 10000 EUR v případě smrti

Jako součást každodenního úrazového pojištění budou vyplaceny invalidní dávky pouze v případě, 2.1.2.2.1 nebo 2.1.2.2.2 úrazového pojištění pro motorové sporty WRB 200 podle odpovídajícího stupně invalidity nejméně 25% v souladu s ustanoveními odstavců. Změna zvláštních podmínek pro úrazové pojištění se stupnicí progresivního postižení (200%), se zvýší plnění jen z stupněm postižení alespoň 80%.

Pro jízdu na dálnici a offroad platí soukromé úrazové pojištění.

Travel cancellation insurance

General provisions

Section 1 - Persons insured

Persons insured are in the insurance policy persons mentioned by name or the indicated group of people.

Section 2 Trips insured

 • 1. Insurance cover insists for the insured journey respectively.
 • 2. For the purpose of this insurance conditions all private trips are included. Job-related trips refuse to accept as private trips.

Section 3 Start and end of insurance coverage

Insurance coverage

 • a) has to be concluded for the entire duration of the trip;
 • b) commences on the date agreed;
 • c) expires on the date agreed albeit not later than completion of the insured trip;
 • d) is extended beyond the agreed date if the scheduled termination of the trip is delayed due to reasons the insured persons are not responsible for.

Section 4 Insurance premium

 • 1. The insurance premium is to be due after conclusion of the insurance agreement and to be payed at the delivery of the insurance policy.
 • 2. In case the insurance premium has not been paid in the insured event, the insurance company is free of the obligation of the benefit.

Section 5 Exclusions

Uninsured are

 • a) Damage caused by war, civil war, war-like events, civil commotion, terrorist attacks, nuclear energy or other ionising radiation, strikes and other industrial action, confiscation and other acts of authorities;
 • b) Damages caused intentionally or by act of gross negligence by the insured person.

Insurance

Section 6 Obligations in the insured event

1. Insured persons shall

 • a) avoid everything that comes to unnecessary expenses (sue and labour clause);
 • b) to inform the insurance company about the damage immediately;
 • c) to allow the insurance company every reasonable investigation on reason and amounting of the duty to perform, to customize relevant information truthfully, to submit original documents and as the circumstances require to exonerate doctors in charge of their discretion.

2. In case one of those obligations is harmed the insurance company is freed of its duty of payment. The duty to perform remains in force if the infringement has neither been with intent, nor as an act of gross negligence. In case of the act of gross negligence the assurance benefit remains in effect as the infringement not effects the identifying or the scope of the performance obligation of the insurance company.

Section 7 Compensatory damages

After identifying the duty to perform on the merits and to the extent, disbursal has to be made within two weeks.

Section 8 Claims against third party

1. Claims for compensation against third parties devolve upon the insurance company according to legal standing and hight. 2. If necessary the insured person is committed to assign claims for compensation to the insurance company.

Section 9 Special reasons/Time limit for action

Insurance company is freed of its obligation of payment if a) the insured person acts with malicious deceptions about the circumstances of the insured event, which are significance for the finding of the merits and to the extent or if the person makes a voluntary misstatement, notably at the advice of damage, even though if those facts are uninjurious for the insurance company. b) if the reimbursement is rejected and the entitlement to benefits are not asserted on claims in court. The grace period only commences after the challenge of the right by the insurance company, considering the grace period of the written legal consequence.

Section 10 Jurisdiction/Applicable law

1. Competent court of jurisdiction for actions against the insurance company is Munich or the office of the broker. 2. Where legally permissible, German law applies.

Section 11 Report and declarations of intent

Charges and declarations of intention by the insured person or the insurance company are subject to textual form (e.g. letter, fax, email), if not particularly defined differently. Brokers are not empowered to take delivery.

Travel cancellation insurance

§1 Object insured

1. The insurance company reimburses the contractual cancellation costs to the agreed amount assured forasmuch

 • a) the insured person or persons at particular risk are affected by one of the hereinafter mentioned occurrences,
 • b) the occurrence has not been foreseeable at the event of booking the journey,
 • c) cancellation results from the mentioned event and
 • d) the implementation of the journey therefore has been unreasonable.

2. Insured events are

 • a) Death;
 • b) severe accidental injury;
 • c) unexpected severe illness;
 • d) Pregnancy;
 • e) Incompatibility of vaccination;
 • f) Fracture of prostheses and easing of implanted joints;
 • g) Damage of private ownership due to fire, explosion, storm, thunderbolt, high flood, avalanche, volcanic eruption, earthquake, slumping or criminal offence by third parties, only if the damage is substantial or the attendance of the insured person is necessary for the measure of damages;
 • h) Loss of job due to unexpected made redundant by employer;
 • i) if the person temps-to-perm, forasmuch as the person was reported redundant at the time of travel booking.

3. Persons at particular risk are

 • a) relatives of the insured person. Those are the spouse or domestic partner or longtime companion living in companionship, children, parents, adoptees, parents by adoption, stepchildern, stepparents, grandparents, siblings, grandchildrens, parents-in-law, son- and daughter-in-law as well as brothers-in-law of the insured person;
 • b) those taking care for not-travelling infants or care recipients of the insured person (caregivers);
 • c) fellow passengers including their relatives and caregivers, forasmuch not more than four persons booked the event together. Fellow passengers dependents are always considered as persons at particular risk.

§ 2 Exclusions

Insurance cover becomes void

 • a) inasmuch as the medical condition results from wartime events, civil commotion, act of terrorism, aviation accident or resulting from the apprehension of wartime events, civil commotion or terrorist act;
 • b) with chronic psychologically diseases, also in case occuring spasmodic;
 • c) if the by the insurance company commissioned independent examining doctor (also see § 3 Nr. 3c) does not confirm the inability to travel;
 • d) at medical measures on non-endogenous viscera and other therapeutic appliances.

§ 3 Obligations at the insured event

1. It is mandatory for the insured person to cancel the journey at the vindication of the reason for the cancellation immediately in order minimize cancellation costs.

2. It is mandatory for the insured person to submit the following documents:

 • a) insurance certificate, accounting records and the invoice of the cancellation costs;
 • b) in case of severe accidental injuries, unexpected severe disease, pregnancy, incompatibility of vaccination, fracture of prostheses and easing of implanted joints a medical certificate is required, in case of mental illness a medical certificate of a psychiatric consultant is required;
 • c) in the event of death a death certificate;
 • d) for damage to private ownership a appropriate certificate (e.g. police report);
 • e) at loss of employment the redundancy notice of the employer;
 • f) at admission of an employment relationship the resolution on revocation of the employment agency and a copy of the recent employment agreement by way of proof;
 • g) in case of cancellation of a holiday apartment, campervan, caravan or chartering a boat a confirmation of the lessor about the non-rentability of the property.

3. It is mandatory for the insured person to furnish proof of the insured event by request of the insurance company,

 • a) to submit a certificate of disability plus as the circumstances require a certificate made by the medical specialist;
 • b) to entitle the insurance company to review the question of the non-ability to travel due to serious accidents or unexpected severe illness by a survey of an medical specialist;
 • c) to undergo a medical check by a independent examining doctor commissioned by the insurance company.

4. In the event of the infringement of the mentioned obligations the insurance company is freed of its liabilities. The duty to perform will remain unaffected forasmuch as the infringement results neither from an act of gross negligence nor malice. In case of grossly negligent infringement the insurance company is committed to its insurance benefits as the infringement did not affect the circumferences of the performance obligation of the insurance company.

§ 4 Excess

The excess per insurance case amounts to 20% of the recoverable damage, at least EUR 50 each, and has to be covered by the insured person itself.

§ 5 Insurance value/underinsurance

1. The amount assured per journey has to correspond with the total amount of the journey (actuarial value). Expenses not included (such as add-on programmes) are not co-insured if not considered at the actuarial value).

2. If in insurance case the amount insured is less than the actuarial value (underinsurance) the insurance company only is liable for the proportional value between the amount insured and the actuarial value, deducting the percentage excess.

Spoluúčast

Silnice

Spoluúčast v případě havárie vozidla je 1500, - EUR. Budou započítány pouze skutečné vynaložené náklady na opravu. Po druhém poškození si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka z další jízdy. Poškozené motocykly a/nebo jejich části se vždy mění. Neexistuje žádný nárok na koupi nebo odejmutí poškozeného motocyklu nebo jejiho částí.

Závodní dráha

Spoluúčast při havárii vozidla je 4000 EUR - bez ohledu na to, zda se jednalo o instruktorem doprovázenou jízdu nebo se náraz konal při volné jízdě. To platí i pro poškození, na kterých nemá řidič žádnou přímou vinu (např. poškození nárazem). Zde jsou uplatněny pouze skutečné vynaložené náklady na opravu. Výše spoluúčasti může snížena na 2500 EUR nebo 1500 EUR. K tomu vyplňte v oddíle služeb v objednávkovém procesu za cenu 40 EUR za jízdní den nebo 60 EUR za jízdní den slevu, který se vztahuje během účastní této akci na max. 1 vozidlo. Pro každý další případ poškození platí spoluúčast ve výši 4000 EUR. Po druhém poškození si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka z dalšího tréninku. Sjednání slevy na místě již není možné. Poškozené motocykly a/nebo jejich části lze vždy vyměnit. Neexistuje žádný nárok na koupi nebo odejmutí poškozeného motocyklu nebo jejiho částí.

Turistika offroad

Spoluúčast při havárii vozidla je 1500 EUR. To platí i pro škody, které účastník přímo nezavinil. Tam jsou započteny pouze skutečné vynaložené náklady na opravu. Záloha je splatná ve výši spoluúčasti před akcí. Účastníci, kteří souhlasili s inkasním systémem, jsou osvobozeni od tohoto požadavku.

Uzávěrka pro přihlášky

Datum uzávěrky přihlášek je23.03.2017

Pozdní žádosti mohou být přijímány podle rozhodnutí pořadatele. Dodatečné náklady mohou být způsobeny vyššími leteckými tarify a jsou rozděleny za určitých okolností na účastníky.

Vrácení peněz z účastnických poplatků v případě zrušení

V případě zrušení akce ze strany účastníků platí následující storno podmínky:

nezahrnuje cestovní pojištění

Začátek akce je otevření žádosti den před první jízdou na trati
Zrušení do 90 dnů před začátkem akce - peníze budou vráceny po odečtení storno poplatku ve výši 300 EUR
Storno více než 50 dní před začátkem akce - peníze budou vráceny po odečtení storno poplateku ve výši 500 EUR
Storno více než 50 dní před začátkem akce - peníze budou vráceny po odečtení storno poplatku ve výši 700 EUR
Při odstoupení 9 dnů před předpokládaným zahájením akce není možné požadovat vrácení starta bez cestovního pojištění

s cestovním pojištěním

Pojistné podmínky pro cestovní pojištění viz pojištění (odečitatelné 20%, avšak nejméně 50 EUR)
Cestovní pojištění lze sjednat v oddílu služby za rezervaci od 49 EUR.

Podmínky a pravidla

Na akci jsou používány motocykly modelové řady 2017. Výrobní nastavení nejvyšší povolené rychlosti je aktivováno až po dosažení minimálního počtu ujetých kilometrů (pouze v individuálních případech jsou motocykly ježděny před touto událostí). Motocykly jsou vybaveny pneumatikami, jejichž kvalita odpovídá účelu akce. Z nabízených konfigurací motocyklů a pneumatik účastníci nemohou uplatňovat právo na odstoupení od akce a vzniká možnost nároků na náhradu škody vůči DT Bike Promotion GmbH výcvik řidičů ze všech lidí, firem a institucí povolených a stejně tak vůči partnerům akce.

V případě zrušení nebo ukončení akce z důvodů, za které pořadatel není zodpovědný, propadá registrační poplatek.

Oblečení

Všichni účastníci jsou povinni nosit ochranný oděv (na závodní trati: nepoškozené přilby, kožené obleky, kožené boty, kožené rukavice, chránič páteře).

Práva

DT Bike PromotionFahrertrainings GmbH má právo během akce dělané fotky, videa, filmy a podobně, stejně jako adresu účastníka, použít pro vlastní reklamní účely. To zahrnuje zveřejnění partnerských událostí. Realizace, průběh

Všichni účastníci se musí před začátkem jízdy zúčastnit schůzek/briefingů řidičů. Konkrétní harmonogram celé akce bude určen na místě/v průběhu akce. Změny časového plánu/postupu vyhrazeny.

Všeobecné bezpečnostní požadavky na dráze

Zadání bezpečnostních oblastech, zejména zranitelných oblastí je přísně zakázáno pro všechny neoprávněnými osobami. To zahrnuje boxové uličky. V boxové uličce je absolutně zákaz kouření! Boxové komunikaci je jednosměrná ulice! Doly se musí pomalu poháněna pouze. Proti směru jízdy může být pouze tlačit. V paddocku zásada platí pro všechna vozidla tempo! Přehlížení okamžité vyloučení nebo vyloučení ze systému probíhá. Průjezd paddocku a boxech / -gasse u dětí do 14 let je přísně zakázáno. Dokonce i pobyt dětí do) 14 let je přísně zakázáno v boxové uličce. Domácí zvířata jsou zcela zakázán na většině závodních okruzích. Jedná se o domovní řád příslušného závodní dráze.

Pokyny

Každý účastník/účastnice a doprovodná osoba musí dodržovat pokyny managementu akce a jejich pověřených zástupců. Jakékoliv porušení obsahu těchto podmínek a briefingů / přijímací pravidel a postupů řidičů, zejména nebezpečí způsobená bezohlednou jízdou, mohou vést k vyloučení ze jízdy. Dojde-li vinou účastníka k úmyslnému trvalému poškození okruhu nebo jeho zařízení (zejména vyhoření, atd.), bude odpovědný za výši vzniklé škody.

Organizátor

DT Bike Promotion Fahrertrainings GmbH, Hinter dem Südbahnhof 15A, D - 07548 Gera

Status:2015-10-27 16:00